KAMPANIA – PROGRAM DLA PŁOCKA I REGIONU PŁOCKIEGO

  

W trwającej kampania do Sejmiku Mazowieckiego, jedną z najważniejszych spraw jest program wyborczy. PiS prezentuje obszerny i spójny program dla całego Mazowsza. Dla mnie natomiast Płock i Region Płocki były zawsze najbliższe, dlatego przedstawiam kilka elementów programowych skoncentrowanych na rozwój tego obszaru.

  1. Płock ośrodkiem regionalnym – co stworzy wiele nowych możliwości rozwoju
  2. Zrównoważony rozwój Mazowsza rozumiany jako wyrównywanie potencjału miast i gmin (np. Płocka, Sierpca, Gostynina …) do bogatej Warszawy
  3. Budowa drogi ekspresowej S10, łączącej Płock z W-wą – przez Centralny Port Komunikacyjny (CPK)
  4. Budowa linii kolejowej przez CPK do W-wy (dojazd w 42 min.) oraz do innych miast np. Łodzi (dojazd w 52 min.), do Krakowa (dojazd w 2 godz.)…
  5. Szpital Wojewódzki w Płocku – nowe inwestycje w sprzęt i nową jakość (oddziały, lekarze specjaliści…) oraz w bezpieczny i lepszy pobyt pacjentów.
  6. Dwukrotne zwiększenie środków finansowych dla organizacji pozarządowych – stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe…
  7. Drogi wojewódzkie – dokończenie remontów i modernizacji wszystkich dróg
  8. Inwestycje samorządowe – propozycje finansowania inwestycji z ustalonego katalogu zgodnie z zasadą 1/3 Gmina. 1/3 Sejmik, 1/3 Rząd
  9. Odbudowa dobrych relacji z Rządem
  10. Spotkania i rozmowy z mieszkańcami.

Dodaj komentarz